CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

ปธ.ทปอ.ยัน’เปิด-ปิด’ตามอาเซียน หลังส.ค.ศ.ท.มีมติให้ทบทวนใหม่ แจงข้อดี-ดึงน.ศ.ต่างชาติ/สสวท.ให้ทุน’สะเต็มศึกษา’แก่ ‘ครู-น.ร.ไทย’ไปประเทศญี่ปุ่น สมัครถึง15 มิ.ย.

2017 06 Jun
Written by 

ปธ.ทปอ.ยัน’เปิด-ปิด’ตามอาเซียน หลังส.ค.ศ.ท.มีมติให้ทบทวนใหม่ ‘สุชัชวีร์’แจงข้อดี-ดึงน.ศ.ต่างชาติ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาในประเทศให้เหมาะสมเนื่องจากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนไม่สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครูโดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเดือนเมษายนซึ่งเดิมเป็นช่วงเปิดเทอมใหญ่ ก็เป็นฤดูร้อนและเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เด็กไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปช่วยครอบครัวและอากาศร้อนทำให้สิ้นเปลืองค่าสาธารณูปโภคของสถาบันการศึกษาและงบประมาณแผ่นดิน โดยจะเสนอมติ ส.ค.ศ.ท.ให้ ทปอ.และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณานั้นว่า ยังไม่มีสมาชิก ทปอ.รายใดเสนอวาระเรื่องนี้เข้ามาและถึงเสนอ ส่วนตัวก็เชื่อว่า ทปอ.ก็จะยังคงยืนยันตามมติเดิม นั่นคือไม่ทบทวนการกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า ตนคงไม่เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ทปอ.ด้วย เพราะยังไม่มีเหตุที่จะหยิบยกเข้ามา อีกทั้งสมัยเข้ารับตำแหน่งประธาน ทปอ.ใหม่ๆ เคยเสนอเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนั้นที่ประชุม ทปอ.ยืนยันตามมติเดิมที่จะยังคงเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพราะ ทปอ.มองถึงอนาคตและการแข่งขันของประเทศ ที่อนาคตประเทศไทยไม่อาจอยู่ตามลำพัง แต่จะต้องเกี่ยวข้อง สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ซึ่งต้องร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับประเทศต่างๆ อีกทั้งถ้าพิจารณาจำนวนมหาวิทยาลัยกับผู้เรียน จะเห็นว่าในปัจจุบันที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนมากกว่าผู้เรียน และผู้เรียนมีแต่จะลดลงเพราะประชากรเกิดใหม่ลดลง ขณะที่มหาวิทยาลัยเข้มแข็งและคณาจารย์เก่งมากขึ้น จึงควรหาทางดึงผู้เรียนจากประเทศเพื่อนบ้านมาเรียน รัฐจะได้ไม่ต้องมาอุ้มมหาวิทยาลัยด้วย นายสุชัชวีร์กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามมติ ทปอ.ที่ให้เปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ไม่ได้บังคับให้สมาชิก ทปอ.ทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม แต่ละแห่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพราะถือเป็นดุลพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย เพียงแต่เท่าที่ทราบ สมาชิก ทปอ.ประมาณ 30 แห่ง มีเพียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิมซึ่งตนก็เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อยู่ในพื้นที่การเกษตร ส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในส่วนกลาง เท่าที่ทราบยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนที่กลับไปเปิด-ปิดแบบเดิม แต่ทั้งนี้ก็เคารพเหตุผลของแต่ละฝ่าย ส.ค.ศ.ท.ก็คงมีเหตุผลในเรื่องสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งตนก็เข้าใจ เพียงแต่แทนที่จะมาขอให้ ทปอ.ทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียน ทำไมไม่ทำหนังสือถึงสพฐ.ขอให้พิจารณาการเปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกันเพราะส่วนตัวยังเชื่อว่าควรมีระบบเดียว ส่วนเหตุผลในเรื่องฤดูเก็บเกี่ยว อากาศร้อนและเปลืองค่าน้ำค่าไฟ มุมมองส่วนตัวมองว่ายังไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ปรับเปลี่ยนกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม นางสมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ในส่วนของ มรภ.คงไม่มีการทบทวนเรื่องนี้อีก จะยังคงเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

สสวท.ให้ทุน’สะเต็มศึกษา’แก่ ‘ครู-น.ร.ไทย’ ไปประเทศญี่ปุ่น สมัครถึง15 มิ.ย.

โครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education : Teacher Training on Robotics for STEM Education เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาครูให้ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education รวมทั้งการจัดค่าย Robotics ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www. stemedthailand.org ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สสวท. โทร 02-392-4021 ต่อ 3503 โทรสาร 02-382-3243

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

Rate this item
(0 votes)
Read 252 times Last modified on Monday, 12 June 2017 12:08
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page