CETED : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (สังกัด สำนักงานกศน.) Centre for Educational Technology. สถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ ให้มีความรู้และทักษะ ในด้านการผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
#ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , #เชิญชมรายการ สายใย กศน. ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 -11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้ที่ 02 3545447-49 พร้อมรับของรางวัล #เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วโลกก็จะเปลี่ยนแปลง ,

ศธ.ดูแลจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

2017 12 Sep
Written by 

ศธ.ดูแลจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

“การุณ”เผย ศธ.ดูแลจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน จากกรณีที่ นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ระบุว่า คนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน ไม่ได้เข้ารับบริการทางการศึกษา และมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการหลายด้าน นั้น วันนี้ (11ก.ย.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน ศธ.มีสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษาที่ให้บริการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีทั้งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ศูนย์การศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พร้อมให้บริการจัดการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกประเภทซึ่งรวมถึงผู้พิการด้วย โดยมีช่องทางการให้บริการหลายรูปแบบ ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามในการดูแลผู้พิการนั้น จะต้องมีการคัดกรอง ประเภทความพิการ โดยในส่วนของ กศน. ครู 1 คน ดูแลรับผิดชอบผู้พิการไม่เกิน 10 คน แต่เนื่องจากผู้พิการมีความพิการหลายประเภท ทำให้การจัดการศึกษามีข้อจำกัดไม่สอดคล้องกับความพิการครบทุกประเภท โดยเฉพาะการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ดังนั้นขณะนี้ ศธ.จึงกำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงกับความพิการแต่ละประเภท เพราะที่ผ่านมาการศึกษาสำหรับผู้พิการเน้นการศึกษาให้มีความรู้ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และทักษะชีวิต การช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม “บุคลากรที่ไม่จบการศึกษาสำหรับคนพิการมาโดยตรง ไม่สามารถดูแลผู้พิการได้ทุกประเภท แต่หากกลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์จะเรียน สถานศึกษาก็สามารถจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ศธ.ยังมีการพัฒนารูปแบบสื่อสำหรับผู้พิการที่หลากหลายให้สามารถเรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจด้วย”นายการุณกล่าว ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 

 

Rate this item
(0 votes)
Read 2707 times
Super User

Website: www.ceted.net Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • goldtraders.or.th
  • gpf.or.th
  • bot.or.th
  • Ceted2010
  • eppo.go.th
  • tmd.go.th

About us

สงวนลิขสิทธิ์ 2553
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40
โทรสาร : 0-2354-5741
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Services

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Top of Page