Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
February 24, 2018

 • ............................i1i2i3i4i5i6
    ETV Live Channel
 
 
 
 1. Most Viewed Posts
 2. Most Popular Posts
 3. Most Commented Posts
วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำความเข้าใจ 3 พิธีสำคัญ จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำความเข้าใจ 3 พิธีสำคัญ จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำความเข้าใจ 3 พ…

Feb 01, 2015 17573 ข่าวประชาสัมพันธ์

20Oct นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงทำความเข้าใจใน 3 พิธ...

อะไร 8

อะไร 8

Jan 21, 2015 6568 Music

อะไร 8

หน้าอะไร

หน้าอะไร

Jan 21, 2015 6531 Movies

หน้าอะไร

อะไร 13

อะไร 13

Jan 20, 2015 5229 ข่าว ICT

อะไร 13

อะไร 4

อะไร 4

Jan 21, 2015 5180 Music

อะไร 4

อะไร 11

อะไร 11

Jan 21, 2015 4325 Music

อะไร 11

อะไร 12

อะไร 12

Jan 20, 2015 3686 ข่าว ICT

อะไร 12

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-การเผยแพร่รายการ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-การเผยแพร่รายการ

Jan 24, 2015 3615 รายการวิทยุศึกษา

  การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  รายการที่จัดผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำน...

อะไร 17

อะไร 17

Jan 20, 2015 1813 BRALIE สื่อแนะนำ

อะไร 17

อะไร 12

อะไร 12

Jan 20, 2015 3686 ข่าว ICT

อะไร 12

อะไร 6

อะไร 6

Jan 21, 2015 1752 Movies

อะไร 6

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

Jan 26, 2015 2288 Video

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เดิมชื่อ กองเผยแพร่การศึกษา พ.ศ. 2495ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เดิมชื่อ ก...

ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา

ผังรายการสถานีวิทยุศึกษา

Nov 02, 2016 46 รายการวิทยุศึกษา

ระบบ AM คลื่น 1161 kHz และระบบ FM คลื่น 92 MHz ออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ทุกว...

อะไร 22

อะไร 22

Jan 10, 2015 1757 Movies

อะไร 22

อะไร 5

อะไร 5

Jan 21, 2015 2212 TV

อะไร 5

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Jan 26, 2015 73 Video

1. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 2. ดำเนิน...

รายการวิทยุศึกษา

 1. Gadget
 2. Apps
รายการโลมาลั้นลา

รายการโลมาลั้นลา

Nov 02 2016 49 รายการวิทยุศึกษา Super User

  มุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้และจินตนาการของเด็ก รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยใช้วิทยุเป็นสื่อกลางในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวระหว่างการรับฟังรายการวิทยุ ในขณะเดียวกันรายการ “โลมา..ลั้นลา” จะช่วยสร้างแนวคิดให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงการเลือกบริโภคสื่อที่เหมาะสมตามช่วงวัยด้วย

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Feb 02 2015 50 Apps Super User

ปัจจุบันมีหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา บริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน และกลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีลักษณะรายการโทรทัศน์ที่ผลิตแยกตามลักษณะการจัดการศึกษา ดังนี้ 1.1 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร ดำเนินการตั้งแต่วางแผนการจัด ผลิต สรรหา ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองต้นแบบรายการ พัฒนารายการโทรทัศน์ และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาพร้อมสื่อประกอบตามหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน สำหรับบริการนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา...

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 1. Music
 2. Movies
 3. TV
อะไร 4

อะไร 4

Jan 21 2015 5180 Music

หน้าอะไร

หน้าอะไร

Jan 21 2015 6531 Movies

อะไร 2

อะไร 2

Jan 21 2015 1979 Movies

อะไร 3

อะไร 3

Jan 21 2015 3161 TV

BRALIE สื่อแนะนำ

Portal Web

 • banner kingspeech ebook  
  protal banner e document    
  iconAsean   Pasadu  
    banner booking link  banner mis link    




  km activity   km ict km km 
   km tutor km VDO  

ข่าวสารศูนย์เทคโน

อะไร 2

อะไร 2

Jan 21, 2015 1979 Movies

อะไร 3

อะไร 3

Jan 21, 2015 3161 TV

อะไร 4

อะไร 4

Jan 21, 2015 5180 Music

อะไร 5

อะไร 5

Jan 21, 2015 2212 TV

ข่าว ICT

วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำความเข้าใจ 3 พิธีสำคัญ จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำความเข้าใจ 3 พิธีสำคัญ จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

Feb 01, 2015 17573

วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำความเข้าใจ 3 พิธีสำคัญ จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำควา…

20Oct นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงทำความเข้าใจใน 3 พิธีสำคัญ การขึ้นร...

News Gallery

วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำความเข้าใจ 3 พิธีสำคัญ จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน วิษณุ สั่งแจงต่างประเทศ ทำความเข้าใจ 3 พิธีสำคัญ จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
อะไร 20
ทดสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
อะไร 23
Ad Right

บทเรียน e-learning

 • qb eng copy qb math copy  
  qb sice copy qb social copy    
  qb social copy  qb thai copy